Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: Dječji vrtić Ludina, Crkvena ulica 1, 44316 Velika Ludina, a može se:

·         pismeno predati izravno u Dječji vrtić Ludina  ili

·         putem elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

·         usmeno na zapisnik službeniku za informiranje

 

Zahtjev za pristup informacijama možete pogledeti ili preuzeti ovdje

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete pogledeti ili preuzeti ovdje

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije možete pogledeti ili preuzeti ovdje

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pogledati ili preuzeti ovdje

 

 

Službenica za informiranje

Kata Buić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
Tel.: 044/658-493
Fax: 044/658-210
e-mail: 
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

OVDJE MOŽETE SAZNATI ŠTO JE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA:

http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/   

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13 i 85/15.)http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.) https://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-zaštiti-osobnih-podataka

 Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.) http://www.zakon.hr/z/748/Zakon-o-zaštiti-tajnosti-podataka

Izvješća:

Godišnje izvješće za 2023. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2023. godinu (csv)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2022. godinu (csv)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (pdf)

Godišnje izvješće za 2020. godinu (pdf)

Godišnje izvješće za 2019. godinu (pdf)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2017. godinu (csv)

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2015. godinu

Još o nama...

Radno vrijeme vrtića je svakoga dana od 6:00 - 16:00 sati.

Mi brinemo za Vaše najdraže.